Yhteystiedot

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Frugal Oy, info@frugal.fi
Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna

Y-tunnus: 2421241-1

Rekisterin nimi

Alennuskoodit.us käyttäjärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Alennuskoodien kerääminen Alennuskoodit.us-palveluun.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan tiedot käyttäjän lähettämästä alennuskoodista, aikaleima sekä käyttäjän IP-osoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimii Alennuskoodit.us-sivusto.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sekä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelua ylläpitävillä henkilöillä sekä palvelun yhteistyökumppaneilla on pääsy kaikkeen rekisteriin tallennettuun tietoon.